پنجشنبه 12 تير 1399 .::. 7/2/2020

55961466 - 55968737 تلفن آموزشگاه پیام دیپلمات    

مقالات پیام دیپلمات

آموزش

آموزش 'گرامر “Adjective Clause” و کاربرد انواع ضمایر موصولی

آموزش
راهکار‌هایی برای افزایش اعتمادبنفس در استفاده از زبان انگلیسی

راهکار‌هایی برای افزایش اعتمادبنفس در استفاده از زبان انگلیسی

راهکار‌هایی برای افزایش اعتمادبنفس در استفاده از زبان انگلیسی
9 راه برای یادگیری زبان انگلیسی در خانه

9 راه برای یادگیری زبان انگلیسی در خانه

9 راه برای یادگیری زبان انگلیسی در خانه
11 نقل قول که انگیزه‌ی یادگیری زبان را بیدار می‌کند

11 نقل قول که انگیزه‌ی یادگیری زبان را بیدار می‌کند

11 نقل قول که انگیزه‌ی یادگیری زبان را بیدار می‌کند