یکشنبه 29 فروردین 1400 .::. 4/18/2021

55961466 - 55968737 تلفن آموزشگاه پیام دیپلمات    

مقالات پیام دیپلمات

آموزش

آموزش 'گرامر “Adjective Clause” و کاربرد انواع ضمایر موصولی

آموزش
راهکار‌هایی برای افزایش اعتمادبنفس در استفاده از زبان انگلیسی

راهکار‌هایی برای افزایش اعتمادبنفس در استفاده از زبان انگلیسی

راهکار‌هایی برای افزایش اعتمادبنفس در استفاده از زبان انگلیسی
9 راه برای یادگیری زبان انگلیسی در خانه

9 راه برای یادگیری زبان انگلیسی در خانه

9 راه برای یادگیری زبان انگلیسی در خانه
11 نقل قول که انگیزه‌ی یادگیری زبان را بیدار می‌کند

11 نقل قول که انگیزه‌ی یادگیری زبان را بیدار می‌کند

11 نقل قول که انگیزه‌ی یادگیری زبان را بیدار می‌کند
آموزش زبان انگلیسی

چگونه مهارت Listening را در آموزش زبان انگلیسی یاد بگیریم؟

چگونه مهارت Listening را در آموزش زبان انگلیسی یاد بگیریم؟
آموزش زبان

چگونه مهارت Speaking خود را در یادگیری زبان خارجه بهبود ببخشیم؟

چگونه  مهارت Speaking خود را در یادگیری زبان خارجه بهبود ببخشیم؟
آموزشگاه های زبان انگلیسی

اهمیت Reading در مهارت های چهارگانه آموزش زبان

 اهمیت Reading در مهارت های چهارگانه آموزش زبان
آموزشگاه های زبان انگلیسی

آشنایی با مهارت های خواندن و نوشتن: Reading & Writing skills

آشنایی با مهارت های خواندن و نوشتن: Reading & Writing skills
آموزش زبان انگلیسی کودکان و نوجوانان

چه کنیم تا در انتخاب نوع و زمان آموزش زبان انگلیسی فرزندانمان بهتر عمل کنیم؟

چه کنیم تا در انتخاب نوع و زمان آموزش زبان انگلیسی فرزندانمان بهتر عمل کنیم؟